• Ελληνικά
  • English

Χταπόδι

χταπόδι

Κατηγορίες (σε γραμμάρια) Περιγραφή
500 – 800 ΧΤΑΠΟΔΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • FAO 37
  • I.Q.F.
  • Συσκευασία:Block

Επιστημονική ονομασία
OCTAPUS VULGARIS

800 – 1200
1200 – 1500
1500 – 2000
2000 – 3000
3000+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO 37 - Αλιεία Μεσόγειος Θάλασσα I.Q.F - individually quick frozen