• Ελληνικά
  • English

Τσιπούρα

Τσιπούρα Ελλάδος

ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

FAO 37 – I.Q.F.

 

 

 

 

FAO 37 - Αλιεία Μεσόγειος Θάλασσα I.Q.F - individually quick frozen