• Ελληνικά
  • English

Σουπιά

Σουπιά Ελλάδος

ΣΟΥΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

FAO 37 – I.Q.F.

  • Συσκευασία: Block

 

 

 

 

 

 

FAO 37 - Αλιεία Μεσόγειος ΘάλασσαI.Q.F - individually quick frozen