• Ελληνικά
  • English

Λαυράκι

Λαυράκι Ελλάδος ΛΑΥΡΑΚΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

FAO 37

  • I.Q.F.
  • Συσκευασία: Block

 

 

 

 

FAO 37 - Αλιεία Μεσόγειος Θάλασσα

I.Q.F - individually quick frozen